Tworzymy miejsce, gdzie Dzieci będą czuły się idealnie ze względu na powierzchnię dostosowaną do ich potrzeb, jak i prawidłowy rozwój – dzięki kadrze sprawującej opiekę nad naszymi Przedszkolakami.

Oceniamy tylko zachowanie. Wzmacniamy dzięki temu indywidualne poczucie własnej wartości i pewności siebie. Sposób, w jaki komunikujemy się z Dziećmi jest bardzo ważnym elementem. Stwierdzamy, że nawet najważniejszym, dlatego stawiamy nacisk na wzajemną komunikację – każdą sytuację można rozwiązać w dwojaki sposób, a efekty są różne.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim opisem sytuacji jak można rozmawiać z Dzieckiem na dwa różne sposoby (zaczerpnięte z książki” Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” A.Faber i E.Mazlish).